Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen

Meer sparen en minder belastingen betalen.

Deze fiscaal aftrekbare spaarformule, bestemd voor zelfstandigen die al dan niet vanuit een vennootschap werken, is de meest voordelige.

  • Wat is het referentie-inkomen?

    Het referentie-inkomen is het bedrag waarop de sociale bijdragen van zelfstandigen worden berekend. Dit is het geïndexeerde belastbaar inkomen van drie jaar terug en wordt vermeld op de eerste driemaandelijkse kwitantie van de sociale bijdragen.

  • Waarom een VAPZ sluiten?

    U spaart en geniet tegelijkertijd van het fiscaal voordeel. Hoeveel zal uw pensioen bedragen?

bij een schadegeval

Een ongeval is snel gebeurt! De nodige maatregelen dienen steeds te worden genomen om de schade tot een minimum te beperken.

Een schadegeval aangeven