Gewaarborgd Inkomen

Om zich te verzekeren tegen de onaangename verrassingen van het leven.

Zorg ervoor dat u bij een eventueel gezondheidsprobleem niet wordt geconfronteerd met een bijkomend financieel probleem! Een inkomensverlies is wat u kan overkomen, ondanks de tussenkomst van de mutualiteit, bij een ziekte of een ongeval waardoor u gedurende bepaalde tijd arbeidsongeschikt bent. De verzekering Gewaarborgd Inkomen voorkomt een dergelijke tragedie door de gedeeltelijke compensatie van dit inkomensverlies.

  • Waarvoor dient deze verzekering Gewaarborgd Inkomen?

    Om uw inkomen te behouden bij een ongeval of ziekte.

  • Moet je zelfstandige zijn om dit soort verzekering af te sluiten?

    Niet noodzakelijk. Arbeiders en bedienden kunnen eveneens een verzekering Gewaarborgd Inkomen afsluiten.

Raadpleeg onze documenten
  • Contractuele informatie over dit product

bij een schadegeval

Een ongeval is snel gebeurt! De nodige maatregelen dienen steeds te worden genomen om de schade tot een minimum te beperken.

Een schadegeval aangeven