BA Bestuurder

Besturen is risico’s nemen.

Als Bestuurder, kan u te allen tijde persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

bij een schadegeval

Een ongeval is snel gebeurt! De nodige maatregelen dienen steeds te worden genomen om de schade tot een minimum te beperken.

Een schadegeval aangeven