Aansprakelijkheid

BA Beroep

Voor professionelen wiens dienstverlening de hoofdactiviteit is.

Als professioneel kunnen we u alleen maar adviseren om via onze tussenpersoon een verzekering te nemen. Uw activiteit brengt al voldoende stress met zich mee en u wenst zich dus zeker niet te bekommeren om uw verzekeringen.

 • Tot wie richt de burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering zich?

  De burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering richt zich tot zelfstandigen (vrije beroepen), kmo’s, grote ondernemingen,… die in hoofdzaak een intellectuele activiteit uitoefenen. Ze dekt intellectuele dienstverleners tegen de gevolgen van hun daden. Het betreft in het algemeen activiteiten van adviesverlening en zuiver intellectuele dienstverlening.

 • Is de burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht?

  Deze verzekering wordt door de wet opgelegd voor een aantal beroepen. Bijvoorbeeld:

  • Boekhouders en accountants

  • Reisagenten

  • Verzekeraars

  • Architecten

  • Financiële agenten

  • ...

  Zelfs voor beroepen waarbij deze verzekering niet verplicht is, wordt deze ten zeerste aanbevolen daar ze u verzekerd tegen de financiële gevolgen van een vergissing of een fout.

 • Hoeveel kost een burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

  Er zijn verschillende soorten berekeningen:

  1. Voor de kleine structuren, de zelfstandigen en de vrije beroepen berekent men gewoonlijk een forfaitaire premie.

  2. Voor de grotere structuren met personeel past men een tarief toe op de omzet en/of de loonmassa.

 • Wat is de duur van het contract?

  Het is mogelijk om een contract van 1 jaar of 3 jaar af te sluiten, wetende dat er bij contracten met een duur van 3 jaar een lagere premie kan worden genoten.

Raadpleeg onze documenten
 • Contractuele informatie over dit product

bij een schadegeval

Een ongeval is snel gebeurt! De nodige maatregelen dienen steeds te worden genomen om de schade tot een minimum te beperken.

Een schadegeval aangeven