Rechtsbijstandverzekering

Een juridische procedure opstarten is een erg dure aangelegenheid

We kunnen soms in conflictsituaties belanden die we zelf moeilijk kunnen regelen. De rechtsbijstandverzekering staat u bij met raad en daad en tracht het geschil in uw voordeel te beslechten. De expertise- en advocaatkosten worden in voorkomend geval ten laste genomen. Deze verzekering garandeert dat de nodige middelen worden ingezet om tot een minnelijke, gerechtelijke, extra-gerechtelijke of administratieve oplossing te komen in het kader van de verdediging van uw belangen. Deze verzekering heeft betrekking op vele domeinen: Uw voertuig, uw mobiliteit, uw privé- en/of professioneel leven, uw onroerend erfgoed…

Raadpleeg onze documenten
  • Contractuele informatie over dit product

bij een schadegeval

Een ongeval is snel gebeurt! De nodige maatregelen dienen steeds te worden genomen om de schade tot een minimum te beperken.

Een schadegeval aangeven