Bestuurdersverzekering

Denk eraan om u te beschermen

De bestuurdersverzekering (optie) biedt dekking bij overlijden, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid en vergoedt de behandelingskosten die ten laste zouden kunnen zijn van elke bestuurder van het verzekerde voertuig na een verkeersongeval, ongeacht of u in fout bent of niet.

Raadpleeg onze documenten
  • Contractuele informatie over dit product

bij een schadegeval

Een ongeval is snel gebeurt! De nodige maatregelen dienen steeds te worden genomen om de schade tot een minimum te beperken.

Een schadegeval aangeven