Gedeeltelijke omniumgarantie

Diefstal - Brand - Glasbreuk – schade veroorzaakt door loslopend wild

De gedeeltelijke omniumgarantie (optie) biedt dekking bij diefstal of poging tot diefstal van uw voertuig, brand, glasbreuk, natuurkrachten en aanrijding met wilde dieren.

  • Ik heb een steen op mijn voorruit gekregen, wat moet ik doen?

    De eenvoudigste optie is om bij Carglass langs te gaan en ze uw contractnummer te geven: indien u de garantie voor glasbreuk heeft, zal de voorruit gratis worden vervangen. De meeste reparateurs bieden deze herstelling gratis aan, maar u dient via uw makelaar een schadedossier te openen.

  • Mijn autosleutels worden gestolen, ben ik gedekt voor de vervanging van de sloten?

    De kosten voor de vervanging van de sloten en/of de herprogrammering van het systeem ter beveiliging van de afstandsbediening tegen diefstal zijn gedekt voor zover er binnen de 24 uur na de vaststelling van de feiten een klacht werd neergelegd bij de politie of de bevoegde rechterlijke instanties.

Raadpleeg onze documenten
  • Contractuele informatie over dit product

bij een schadegeval

Een ongeval is snel gebeurt! De nodige maatregelen dienen steeds te worden genomen om de schade tot een minimum te beperken.

Een schadegeval aangeven