Bijstand

Bijstand – annulatieverzekering – bagageverlies

Per definitie kan een onvoorziene gebeurtenis zich te allen tijde voordoen. De dekking aangeboden door uw mutualiteit geldt niet in alle landen! Deze voorziet niet altijd een repatriëring en biedt nooit dekking bij het verlies van uw bagages… Uw mutualiteit vergoedt uw reis niet in geval van annulering, en voorziet ook geen compensatiereis bij een vroegtijdige terugkeer of repatriëring vanuit uw verblijfplaats… We adviseren u dan ook ten stelligste om via onze tussenpersoon een contract af te sluiten voor bijstand en/of annulatie en/of bagageverlies.

Raadpleeg onze documenten
  • Contractuele informatie over dit product

bij een schadegeval

Een ongeval is snel gebeurt! De nodige maatregelen dienen steeds te worden genomen om de schade tot een minimum te beperken.

Een schadegeval aangeven