Invaliditeit

De ongevallen en ziekten die een gedeeltelijke of volledige invaliditeit met zich meebrengen kunnen financieel zwaar doorwegen.

De mutualiteit zal een basisinkomen garanderen, maar deze vergoeding is geplafonneerd: het werkelijk inkomensverlies zal dus des te significanter zijn naarmate uw loon hoger zal liggen. Er dient bijgevolg een aanvullende uitkering te worden voorzien. De verzekering kan u hierin bijstaan door middel van een contract Gewaarborgd Inkomen dat, in tegenstelling tot wat algemeen wordt aangenomen, niet enkel voorbehouden is voor zelfstandigen. Deze risico’s kunnen eveneens worden gedekt door middel van een aanvulling op een levens- en overlijdensverzekering. Dergelijke verzekering heeft bovendien het bijkomend voordeel dat de terugbetaling van de premie van het globale contract zal worden voorzien tijdens de invaliditeitsperiode. Er bestaan verschillende formules. Het spreekt voor zich dat dit contract als zelfstandige haast onmisbaar is geworden teneinde uw toekomst te verzekeren!

Raadpleeg onze documenten
  • Contractuele informatie over dit product

bij een schadegeval

Een ongeval is snel gebeurt! De nodige maatregelen dienen steeds te worden genomen om de schade tot een minimum te beperken.

Een schadegeval aangeven