Hospitalisatie

In België wordt jaarlijks één op drie gezinnen geconfronteerd met een hospitalisatie.

In België wordt jaarlijks één op drie gezinnen geconfronteerd met een hospitalisatie. Soms is het voor een blijde gebeurtenis, echter in bepaalde gevallen is dit jammer genoeg omwille van een ongeval of een ziekte. Het is belangrijk om zich op een dergelijk moment enkel te kunnen toespitsen op de gezondheidsproblemen en zich geen financiële zorgen te hoeven maken. Bespaar uzelf onnodige kopzorgen door het afsluiten van een hospitalisatieverzekering!

 • Kan ik zelf kiezen in welk ziekenhuis ik word opgenomen?

  Ja, maar de vergoeding van de verzekeringsmaatschappij zal afhangen van het contract dat u ondertekende. Bepaalde verzekeraars komen integraal tussen ongeacht het ziekenhuis, anderen voorzien bepaalde beperkingen naargelang het ziekenhuis en de gekozen kamer.

 • Ben ik gedekt zodra het contract ondertekend is?

  Ja, u bent gewoonlijk onmiddellijk gedekt, behalve voor bevallingen waarvoor er doorgaans een wachttijd van 9 tot 12 maanden is.

 • Hoe kan ik een hospitalisatieverzekering afsluiten?

  Er dient een verzekeringsaanvraag en een medische vragenlijst te worden ingevuld.

 • Mijn vrouw gaat binnenkort bevallen. Zal ons kind vanzelf verzekerd zijn bij de geboorte?

  Het volstaat om de geboorte bij de verzekeringsmaatschappij aan te geven. Er dient gewoonlijk geen medische vragenlijst te worden ingevuld en er is doorgaans geen wachttijd indien de aangifte tijdig gebeurt.

 • Mag de verzekeraar mijn contract opzeggen indien ik te vaak in het ziekenhuis wordt opgenomen?

  Nee, de verzekeraar mag uw contract slechts opzeggen in geval van fraude of niet-betaling van de premies.

Raadpleeg onze documenten
 • Contractuele informatie over dit product

bij een schadegeval

Een ongeval is snel gebeurt! De nodige maatregelen dienen steeds te worden genomen om de schade tot een minimum te beperken.

Een schadegeval aangeven