De burgerlijke aansprakelijkheid

Potje breken is potje betalen!

Het Belgisch burgerlijk wetboek is zeer duidelijk. Indien u, uw kinderen of uw huisdieren schade berokkenen aan een derde, dient u de veroorzaakte schade te herstellen. U rijdt met de fiets en u bekrast een auto met uw stuur. Uw hond bijt een voorbijganger. U veroorzaakt een ski-ongeval. Uw vuurwerk op 21 juli loopt uit de hand… De derde die lichamelijke of materiële schade leed heeft het recht om van u een volledige schadevergoeding te eisen.

 • Ik ben alleenstaand zonder kinderen, dien ik mij te verzekeren?

  Ja, het is van essentieel belang om een familiale verzekering te nemen, ongeacht uw gezinssituatie.

 • Twee van mijn drie kinderen verblijven op kot tijdens de week. Zijn ze gedekt door mijn familiale verzekering?

  Ja, de kinderen die voor hun studies ergens anders logeren en dus niet onder uw dak wonen, zijn eveneens gedekt.

 • Zijn we gedekt tijdens onze vakantie in het buitenland?

  Ja, de dekking strekt zich minstens uit tot heel Europa en het Middellandse Zeegebied. Bij het merendeel van de contracten is deze dekking zelfs wereldwijd. Aarzel niet om ons te contacteren en na te gaan of uw vakantiebestemming eveneens gedekt is.

 • Ik heb een tuinbedrijf, ben ik gedekt in het kader van deze activiteit?

  Nee, de familiale verzekering beperkt zich tot het privéleven. U dient een burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Aarzel niet om ons te contacteren voor bijkomende informatie.

 • Als onze zoon zijn zus verwondt bij het spelen, worden we dan terugbetaald in het kader van deze verzekering?

  Nee, aangezien uw kinderen onder hetzelfde dak wonen zijn ze geen derden voor elkaar. We adviseren u om een verzekering lichamelijke ongevallen te nemen voor uw gezin.

 • Ik zoek een familiale verzekering aan een democratische prijs, waar kan ik die vinden?

  In bepaalde gevallen, wanneer u bijvoorbeeld 60-plusser bent of alleenstaand bent, bieden verzekeringsmaatschappijen lage premies aan. We kiezen de verzekeraar geval per geval (en naargelang uw specifieke gezinssituatie). Aarzel niet om ons te contacteren voor bijkomende informatie.

 • Mijn zoon doet een medeleerling op school struikelen. De ouders van het slachtoffer komen bij mij aankloppen om de terugbetaling van hun kosten te eisen. Is het niet aan de school om dit te vergoeden?

  Het feit dat de wet de leerkrachten aansprakelijk stelt voor de handelingen van de leerlingen doet niet af aan het feit dat de vaders en moeders van minderjarigen eveneens aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het gedrag van hun kinderen.

Raadpleeg onze documenten
 • Contractuele informatie over dit product

bij een schadegeval

Een ongeval is snel gebeurt! De nodige maatregelen dienen steeds te worden genomen om de schade tot een minimum te beperken.

Een schadegeval aangeven