Pensioensparen

Op heden trekt 67% van de 2 500 000 gepensioneerden minder dan € 1250 per maand.

De toestand van de pensioenen en hun evolutie naar de toekomst toe is zeer zorgwekkend. Op heden trekt 67% van de 2 500 000 gepensioneerden minder dan € 1250 per maand. Dit voor ogen houdende is het misschien goed om te weten dat de maandelijkse kost van een rusthuis om en bij de € 1350 bedraagt. Het aantal pensioengerechtigden neemt jaarlijks toe in vergelijking met het aantal personen actief op de arbeidsmarkt. Teneinde dit probleem het hoofd te bieden, tracht de overheid naar oplossingen te zoeken onder meer door mensen langer actief te houden op de arbeidsmarkt…, door aanvullende pensioenspaarplannen op eigen initiatief en/of dat van uw werknemers aan te bieden. Er worden u verschillende levensverzekeringsproducten met fiscale voordelen aangeboden. De pensioenspaarverzekering is de eerste in de rij en staat u toe om van uw 18de tot uw 64ste elk jaar een bij wet bepaald bedrag te sparen (in 2015 was dat € 940). Het fiscaal voordeel op dit gestort bedrag wordt onmiddellijk genoten en komt neer op 30% + gemeentebelasting.

 • Hoe genieten van deze fiscale voordelen?

  U onderschreef een pensioenspaarverzekering en u stortte eenmalig of in meerdere keren het door de overheid toegestane maximumbedrag. In de loop van het daaropvolgend voorjaar ontvangt u een fiscaal attest ter vervollediging van uw belastingaangifte.

 • Pensioenspaarverzekering of pensioenspaarfonds?

  Het fiscaal voordeel van deze twee producten is identiek. Het verschil zit hem in 2 punten. 1.Het verzekeringsproduct biedt een jaarlijks gewaarborgd rendement aangevuld met een eventuele winstdeelname. Het spaarfonds biedt geen gewaarborgd rendement, maar een rendement dat afhankelijk is van de beursresultaten. Volgens de schattingen van Assuralia bedroeg het gemiddeld rendement van de pensioenspaarverzekering de voorbije vijf jaar 4,05% in tegenstelling tot 3,10% voor het pensioenspaarfonds. Over een periode van tien jaar bedragen deze rendementen respectievelijk 4,32% en 2%. 2.De pensioenspaarverzekering biedt kapitaalgarantie wat niet het geval is bij het pensioenspaarfonds. Een tegenvallende beursprestatie kan mogelijk aanleiding geven tot een verlies van pensioenkapitaal.

 • Geldt de staatsgarantie voor een pensioenspaarverzekering?

  Sinds 2011 geldt voor de pensioenspaarverzekeringen de staatsgarantie tot € 100.000 per titularis.

 • Wanneer kan ik mijn geld opvragen?

  Bij afloop van het contract, doorgaans op uw 65ste of in de 5 jaar hieraan voorafgaand. Voor uw 60ste kan u ook uw kapitaal uitgekeerd krijgen, echter dient u rekening te houden met een niet te verwaarlozen boete (33% belasting). De fiscus beschouwt het opgevraagde bedrag als inkomst en recupereert op deze manier het eerder genoten fiscaal voordeel.

 • Wat mag ik van mijn pensioenspaarverzekering verwachten?

  Bovenop het totaalbedrag gestort gedurende al deze jaren, dient u rekening te houden met:
  -Het rendement. U ontvangt het gewaarborgd rendement.
  -De door de verzekeraar toegezegde winstdeelname naargelang de beleggingsresultaten van de verzekeraar.
  -De kosten. Bij elke storting worden instapkosten aangerekend ter vergoeding van de kosten van de verzekeringsmakelaars, de fondsenbeheerders en de algemene administratie.
  -Er kunnen uitstapkosten worden aangerekend in de eerste jaren van de onderschrijving teneinde de totale kostenplaat van de operatie te bekostigen.
  -De belasting. Op uw 60ste wordt een belasting van 10% + gemeentebelasting geheven op uw bijeengespaard kapitaal.
  -Deze belasting kan oplopen tot 16,5% op het kapitaal dat vóór 1993 werd bijeengespaard.

 • Ben ik na mijn 60ste nog onderhevig aan een belasting?

  U hoeft geen belastingen meer te betalen op het bijeengespaarde kapitaal voor zover u het contract voor uw 55ste onderschreef. Wel heeft u er alle belang bij om door te gaan met sparen tot uw 64ste.

Raadpleeg onze documenten
 • Contractuele informatie over dit product

bij een schadegeval

Een ongeval is snel gebeurt! De nodige maatregelen dienen steeds te worden genomen om de schade tot een minimum te beperken.

Een schadegeval aangeven