Langetermijnsparen (LTS) of Levensverzekering

U bent maakt zich zorgen over het lage pensioen dat u zal worden uitgekeerd. U had graag een bijkomend pensioenreserve vergaard bovenop uw pensioensparen? U dient geen hypotheekaflossingen meer te betalen? Langetermijnsparen of een individuele levensverzekering is de ideale oplossing voor u en dit met een plafond van om en bij de € 2.280 per persoon. De overheid bepaalt jaarlijks de maximumbedragen echter dit hangt ook af van uw netto belastbare beroepsinkomsten!

 • Zijn de premies van het Langetermijnsparen (LTS) belastbaar?

  Sinds 2013 is een belasting van 2% verschuldigd op elke gestorte premie bovenop de instapkosten.

 • Wat is het fiscaal voordeel?

  Nagenoeg 30% van de gestorte premie + gemeentebelasting.

 • Is een vervroegde afkoop mogelijk?

  Dit is mogelijk maar wordt steeds afgeraden, tenzij na uw 60ste. De overheid zal u het totaal van het genoten fiscaal voordeel aanrekenen, wat uiteraard zeer kostelijk is.

 • Langetermijnsparen (LTS) en mijn overlijden?

  Indien ik kom te overlijden is het bijeengespaarde kapitaal niet verloren. Uw erfgenamen ontvangen het kapitaal verhoogd met de winstdeelnames en verworven interesten. Wel dienen zij successierechten te betalen op het NETTOkapitaal.

 • Hoeveel bedraagt de belasting op het kapitaal aan het einde van de looptijd?

  Uw kapitaal zal op de leeftijd van 60 worden onderworpen aan een forfaitaire belasting van 10% voor zover het contract werd onderschreven voor de leeftijd van 55. Belangrijk is te weten dat de gestorte premies na de leeftijd van 60 niet meer belastbaar zijn. N.B.: de reserves opgebouwd door de vóór 1993 gestorte premies zullen onderhevig zijn aan een belasting van 16,5%.

bij een schadegeval

Een ongeval is snel gebeurt! De nodige maatregelen dienen steeds te worden genomen om de schade tot een minimum te beperken.

Een schadegeval aangeven