Mijn geld

Tak 23

De tak 23 is een levensverzekeringscontract waarbij de premies en/of de stortingen worden geïnvesteerd in een beleggingsfonds. Het kapitaal is niet gewaarborgd.

  • Wat betekent niet-gewaarborgd kapitaal?

    Dit betekent dat u nooit zeker bent van het terugkrijgen van het (totale) gespaarde geld bij vervaldatum. U kan derhalve verschillende opties overwegen teneinde uw spaargeld (of een gedeelte ervan) veilig te stellen, uw verliezen te beperken of uw investering evenwichtig te spreiden.

bij een schadegeval

Een ongeval is snel gebeurt! De nodige maatregelen dienen steeds te worden genomen om de schade tot een minimum te beperken.

Een schadegeval aangeven