Mijn geld

Tak 21

De tak 21 is een klassieke levensverzekering met kapitaalsgarantie en vastgelegd rendement aangevuld met een jaarlijkse variabele winstdeelname (deze winstdeelname kan aan voorwaarden onderworpen zijn). De looptijd van de belegging is algemeen genomen 8 jaar en 1 maand. De spaarder kan een eenmalige storting doen of spreiden over meerdere periodieke stortingen, al dan niet vooraf vastgelegd.

  • Hoe wordt de uitbetaling van uw levensverzekering tak 21 belast?

    -Indien u omwille van uw premies fiscale voordelen genoot in het kader van pensioensparen of langetermijnsparen, dan zal uw kapitaal worden belast vanaf uw 55ste (voor pensioensparen) of vanaf uw 60ste verjaardag (voor langetermijnsparen).
    -Indien u geen fiscale voordelen genoot in het kader van de stortingen van uw verzekering, zullen enkel de interesten (het rendement) worden belast.

bij een schadegeval

Een ongeval is snel gebeurt! De nodige maatregelen dienen steeds te worden genomen om de schade tot een minimum te beperken.

Een schadegeval aangeven