Hospitalisatie

Een plus voor uw personeel

De collectieve hospitalisatieverzekering voor personeelsleden.

  • Waarom een dergelijk contract afsluiten?

    -De premie betaald door de werkgever is fiscaal vrijgesteld in hoofde van de werknemer.
    -Dit kan voor een vastere band met uw personeelsleden zorgen en het personeelsverloop ontmoedigen.
    -Het is een manier om het loon van uw personeel te verhogen tegen een lage kostprijs.

bij een schadegeval

Een ongeval is snel gebeurt! De nodige maatregelen dienen steeds te worden genomen om de schade tot een minimum te beperken.

Een schadegeval aangeven