Groepsverzekering

Een plus voor uw personeel

De groepsverzekering is een verzekeringspolis die de werkgever afsluit voor (een deel van) zijn werknemers. Via de betaling van premies wordt een kapitaal opgebouwd dat vervolgens aan de werknemer toekomt.

 • Ik ben bestuurder van een kleine kmo, mag ik een groepsverzekering afsluiten voor mijn twee werknemers?

  Uiteraard. Dit type contract is niet enkel bestemd voor grote ondernemingen.

 • Waarom een dergelijk contract afsluiten?

  -Dit kan voor een vastere band met uw personeelsleden zorgen en het personeelsverloop ontmoedigen.
  -Het is een manier om het loon van uw personeel te verhogen tegen een lage kostprijs.

 • Wat zijn de verschillende aanvullende garanties waarop kan worden ingeschreven in dit type plan?

  -Een verzekeringsdekking overlijden
  -Een gewaarborgd inkomen

bij een schadegeval

Een ongeval is snel gebeurt! De nodige maatregelen dienen steeds te worden genomen om de schade tot een minimum te beperken.

Een schadegeval aangeven