Arbeidsongeval

Voor uw personeel

Daar de wet u verplicht om uw personeel te verzekeren tegen ongevallen die zich in het kader van hun beroepsactiviteit zouden kunnen voordoen.

  • Wanneer dient een verzekering tegen arbeidsongevallen te worden afgesloten?

    Zodra dat een persoon zich ten aanzien van u in een band van ondergeschiktheid bevindt, dat u hem een bepaalde vergoeding stort en dat hij voor uw rekening werkt.

  • Dient een werknemer op weg naar het werk te worden verzekerd?

    De wet verplicht elke werkgever om zijn personeelsleden te verzekeren tegen ongevallen op weg naar het werk.

  • Wat als ik geen contract inzake arbeidsongevallen heb afgesloten?

    Bij een ongeval zal u het slachtoffer zelf moeten vergoeden.

Consultez nos documents
  • Contractuele informatie over dit product

bij een schadegeval

Een ongeval is snel gebeurt! De nodige maatregelen dienen steeds te worden genomen om de schade tot een minimum te beperken.

Een schadegeval aangeven