Gebouwbrand

Verzeker het vermogen van uw onderneming.

Als zelfstandige, directeur van een kmo of grote onderneming of zelfs indien u actief bent binnen de horecasector, kan het nuttig zijn om een brandverzekering af te sluiten voor uw kantoren, uw winkel, uw restaurant of uw opslagruimte. Om dit soort risico’s te verzekeren dient u professionele hulp in te schakelen. Stel u voor dat uw bedrijf in vlammen opgaat en alles wat u gedurende al die jaren opbouwde in rook opgaat.

 • Is de brandverzekering verplicht?

  De wet verplicht u niet om uw gebouw te laten verzekeren, maar uw gebouw is een werkinstrument dat u dient te beschermen. Indien u daarentegen kantoren of een winkelruimte huurt, kan de eigenaar u opleggen om een brandverzekering af te sluiten.

 • Hoe worden de verzekerde bedragen voor mijn gebouw en mijn inboedel berekend?

  Men verzekert meestal op basis van een expertise uitgevoerd door ons, door de verzekeraar of door een erkend expert.

 • Wanneer moet ik mijn verzekeraar inlichten over de wijzigingen die zich voordoen aan mijn gebouw?

  De makelaar dient te worden ingelicht bij aanvang van de werkzaamheden. Hij zal met u kunnen bepalen wat er dient te worden aangepast in uw brandverzekeringscontract.

 • Wat zijn de risico’s bij onderverzekering?

  Indien de verzekerde waarde onvoldoende is, bent u onderverzekerd. De verzekeraar zal de vergoedingen proportioneel verminderen.

 • Dien ik als huurder een brandverzekering af te sluiten?

  Vaak wordt er in de huurovereenkomst tussen de huurder en de eigenaar opgelegd dat de huurder een brandverzekering dient af te sluiten, maar uw inboedel, uw stock, uw gereedschap… zijn nooit gedekt via de verzekering van de eigenaar aangezien u de eigenaar bent van uw eigen inboedel.

 • U bent beenhouwer en uw koelkast heeft het begeven?

  Indien u de inhoud van uw koelkast bent vergeten te dekken, zal u geen euro ontvangen voor de verloren koopwaar.

 • Wat zijn de zaken waarmee ik als huurder absoluut rekening dien te houden?

  De huurovereenkomst: elke handelsovereenkomst is verschillend en er dient in het kader van de verzekering rekening te worden gehouden met de specifieke kenmerken van deze overeenkomst. In uw huurovereenkomst kan de eigenaar bijvoorbeeld aangeven dat u verantwoordelijk bent voor de uitstalramen van de ruimte die u huurt. Indien dit niet voorzien is in het brandverzekeringscontract kunnen de kosten hoog oplopen in geval van vandalisme.

 • Welk belang zou ik erbij hebben om mijn brandverzekering via een makelaar af te sluiten?

  Een nauwkeurige evaluatie van uw gebouw en uw inboedel. U helpen rekening te houden met alle zaken die nodig zijn om uw werkplaats optimaal te verzekeren. De verzekeringsformule vinden die het beste bij u past. Er moet aan alles worden gedacht: brandwerende deur, brandblusser, elektriciteitsattest, blusdeken, brandpictogram, … al deze zaken zijn verplicht en het is dan ook onze taak om u hiervan te vergewissen.

 • Wat is de ABEX-index?

  De ABEX-index (Associatie van Belgische Experten) is een compilatie van opmerkingen van de leden van een commissie die haar activiteiten uitoefent op nationaal niveau. Ze analyseert de kostprijs voor de bouw van gebouwen en privé-woningen. De index wordt semestrieel herzien en naar boven of beneden aangepast.

 • Wat is de vrijstelling?

  De vrijstelling is het bedrag dat u zelf ten laste moet nemen bij een schadegeval.

 • Wat te doen bij een schadegeval?

  Het goed zo goed als kan trachten te vrijwaren. We adviseren u om foto’s te nemen en uw makerlaar zo spoedig mogelijk te verwittigen.

 • Ik ben het niet eens met de expert die door mijn verzekeringsmaatschappij werd aangesteld.

  Er bestaat de mogelijkheid om een tegenexpert aan te stellen. Aarzel niet om ons te contacteren voor bijkomende informatie. Aarzel niet om ons te contacteren voor bijkomende informatie.

bij een schadegeval

Een ongeval is snel gebeurt! De nodige maatregelen dienen steeds te worden genomen om de schade tot een minimum te beperken.

Een schadegeval aangeven