Alle risico’s

Verzeker uw werkinstrument

Er zijn verschillende verzekeringen voor alle risico's, vraag ons om advies.

bij een schadegeval

Een ongeval is snel gebeurt! De nodige maatregelen dienen steeds te worden genomen om de schade tot een minimum te beperken.

Een schadegeval aangeven