Toevertrouwde voorwerpen

De verzekering toevertrouwde voorwerpen dekt schade veroorzaakt aan goederen die u werden toevertrouwd door uw klant en waaraan dient te worden gewerkt of waarvoor een dienst of een advies dient te worden verleend.

  • Krijgt uw onderneming soms bepaalde voorwerpen in bewaring of voorwerpen waaraan dient te worden gewerkt?

    Zo ja, dan bent u de bewaarder van dat voorwerp en bent u er aansprakelijk voor. Het is dan absoluut noodzakelijk om een clausule “toevertrouwde voorwerpen” te voorzien bij uw contract BA uitbating. De verzekering BA uitbating dekt immers enkel de schade veroorzaakt aan derden tijdens de uitvoering van de prestatie, maar verzekerd niet de schade aan goederen die werden toevertrouwd om eraan te werken en te modifiëren.

Raadpleeg onze documenten
  • Contractuele informatie over dit product

bij een schadegeval

Een ongeval is snel gebeurt! De nodige maatregelen dienen steeds te worden genomen om de schade tot een minimum te beperken.

Een schadegeval aangeven