Objectieve BA

Het betreft een verplichte verzekering voor bepaalde soorten inrichtingen die voor het publiek toegankelijk zijn.

 • Wat is de verzekering Objectieve BA brand of ontploffing?

  Het betreft een verplichte verzekering voor bepaalde soorten inrichtingen die voor het publiek toegankelijk zijn. Deze verzekering dekt de Objectieve BA van de uitbater, ingesteld bij de wet van 30 juli 1979, bij brand en ontploffing. De objectieve BA houdt in dat een slachtoffer van schade veroorzaakt door brand of ontploffing in een publiek toegankelijke inrichting, zich tot de uitbater van deze instelling kan richten om een schadevergoeding te verkrijgen voor de geleden lichamelijke en materiële schade, en dit zelfs wanneer de uitbater geen schuld treft.

 • Wie moet een verzekering objectieve BA afsluiten?

  Het gaat om een hele reeks activiteiten, waaronder: restaurants, cafés, hotels, bioscopen, theaters, discotheken, autohandelaren, concessiehouders, sportzalen, winkels met een totale oppervlakte van ten minste 1000 m², handelsbeurzen, pretparken, rusthuizen, onderwijsinstellingen, stations,… In het koninklijk besluit van 28 februari 1991 worden de inrichtingen opgesomd waarvoor de uitbaters objectief aansprakelijk zijn en een verzekering moet worden afgesloten.

 • Wat zijn de verzekerde bedragen?

  De wet beperkt de objectieve BA tot 15 miljoen euro voor lichamelijke schade en tot 750.000 euro voor materiële schade. Deze beperking geldt per schadegeval, ongeacht het aantal slachtoffers.

 • Opmerking

  Geen enkele van de betrokken inrichtingen kan voor het publiek toegankelijk worden gemaakt indien de objectieve BA waartoe ze aanleiding kan geven niet gedekt is door een verzekering. De burgemeester van de gemeente waar de inrichting gevestigd is, dient toezicht te houden op de naleving van deze verplichting. De niet-naleving van deze verplichting leidt tot strafrechtelijke sancties en de sluiting van de inrichting.

 • Wie?

  De objectieve BA brand en ontploffing is wettelijk verplicht voor 25 categorieën inrichtingen die voor het publiek toegankelijk zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om:
  -restaurants en cafés (minimum 50 m²)
  -hotels en jeugdherbergen
  -verkoopruimten (minimum 1.000 m²)
  -toonzalen, culturele centra, polyvalente zalen, sportzalen
  -ziekenhuizen, verzorgingsinstellingen en rusthuizen
  -kantoorgebouwen (minimum 500 m²)
  -onderwijsinstellingen

Raadpleeg onze documenten
 • Contractuele informatie over dit product

bij een schadegeval

Een ongeval is snel gebeurt! De nodige maatregelen dienen steeds te worden genomen om de schade tot een minimum te beperken.

Een schadegeval aangeven