BA Uitbating

Verzeker uw onderneming en uw klanten.

De BA Uitbating garantie is bedoeld om de extracontractuele aansprakelijkheid van de verzekerde onderneming te dekken voor schade veroorzaakt aan derden tijdens de uitoefening van haar activiteit, ongeacht of het binnen of buiten de onderneming is.

Raadpleeg onze documenten
  • Contractuele informatie over dit product

bij een schadegeval

Een ongeval is snel gebeurt! De nodige maatregelen dienen steeds te worden genomen om de schade tot een minimum te beperken.

Een schadegeval aangeven