BA Na Levering

De BA na levering dekt schade toegebracht aan derden door producten na hun levering of door werken na hun uitvoering.

Raadpleeg onze documenten
  • Contractuele informatie over dit product

bij een schadegeval

Een ongeval is snel gebeurt! De nodige maatregelen dienen steeds te worden genomen om de schade tot een minimum te beperken.

Een schadegeval aangeven