BA Onderneming

Verzeker uw onderneming.

Elke onderneming wordt in het kader van haar activiteiten en uitbating geconfronteerd met incidenten waarvoor ze aansprakelijk kan worden gesteld. De verzekering staat toe om het bedrijfsvermogen te verzekeren tegen de schadevorderingen ingediend door de slachtoffers. Ze biedt de onderneming dekking tegen materiƫle, lichamelijke of immateriƫle schade die ze kan berokkenen aan derden tijdens haar uitbating of de uitvoering van taken die verband houden met haar activiteit. De BA verzekeringen dekken zowel de onderneming, het personeel, de gebouwen als de producten of diensten van deze onderneming. Ze kunnen eveneens betrekking hebben op schade die kan optreden na de levering van goederen of diensten.

Raadpleeg onze documenten
  • Contractuele informatie over dit product

bij een schadegeval

Een ongeval is snel gebeurt! De nodige maatregelen dienen steeds te worden genomen om de schade tot een minimum te beperken.

Een schadegeval aangeven